Skip to main content

A bútoripar munkaerőpiaci kihívásainak kezelése című pályázatunkról

ERFA - Mohai Balázs Fotója

A GINOP-5.3.5-18-2020-00180 azonosítószámú projekt célja a bútoripar munkaerő-piaci kihívásainak kezelése, rövid-, közép- és hosszútávú megoldási alternatívák megfogalmazásával a munkáltatók, valamint az ágazati döntéshozók számára, illetve a Magyar Bútor és Faipari Szövetség társadalmi és munkaerő-piaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése.

A projekt bemutatása

A Magyar Bútor és Faipari Szövetség, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége konzorciumában megvalósuló GINOP-5.3.5-18-2020-00180 azonosítószámú, „A bútoripar munkaerőpiaci kihívásainak kezelése” C., a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság 2020. december 10-i döntése alapján támogatott projektjének célja a bútoripari ágazat munkaerőpiaci kihívásainak felmérése az ágazati munkáltatók bevonásával.

A szakmai, módszertani fejlesztések egy olyan, előzmény felmérésekre építő, megalapozó kutatással, ágazati helyzetelemzéssel kezdődnek, amely hiánypótló tudásanyagként jön létre a bútoripar területén. Ezt követően a projekt része mélyinterjúk lefolytatása a vállalati tulajdonosok, vezetők körében preferenciáik, igényeik, elvárásaik feltárása céljából. A feltárt attitűd és szempontrendszer alapján, a vezetői kulcskompetenciák azonosításával, ismeretanyag kidolgozására kerül sor a témában. Pilot projekt keretében pedig célzott ismeretátadásra is sor kerül a kutatás során azonosított kulcsterületeken. Párhuzamosan a vállalatvezetők bevonásával problémafeltáró workshop is megvalósul. Az eredmények és a téma disszeminálása érdekében pedig rendezvények (workshopok, börzék, szakmai napok) szervezésére is sor kerül. A kutatási tevékenységek és a pilot projekt tapasztalatai alapján végül ajánlásgyűjtemény készül az ágazati döntéshozók számára.

A szakmai, módszertani fejlesztési projektelemeken túl a projekt része a szociális partnerek kapacitásainak bővítése is. A projektbe bevont munkatársak és gyakornokok hozzájárulnak a Magyar Bútor és Faipari Szövetség, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kapacitásainak és képviseleti erejének növeléséhez. A tervezett szakmai konferencia szervezése az ágazati és érdekképviseleti együttműködések erősítését, mélyítését szolgálja hazai és nemzetközi szinten.

A projekttel kapcsolatos tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások

 • A képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó felmérés, melynek célja a magyar lakossági bútorvásárlói piac megismerése, valamint a kereslet előrejelzése az egyes bútorkategóriákban.
   
 • szakmai, módszertani fejlesztési, kutatási feladatokat, valamint pilot projekt végrehajtása.
   
 • Helyzetfelmérés a bútoripari piaci szereplők körében az iparág helyzetének megítéléséről, a jelen kor kihívásainak – digitalizáció, fenntartható fejlődés, koronavírus – tükrében.
   
 • Igényfelmérés a bútoripari piaci szereplők körében az iparági tudásátadás csatornáinak azonosítása, valamint az érdekképviseleti szervezettel kapcsolatos elvárásaik, attitűdjük tekintetében.
   
 • Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok azonosítása és strukturált feldolgozása.
 • Pilot projekt keretében az ágazati együttműködést támogató workshopok szervezése, facilitátorok közreműködésével, iparági szereplők bevonásával.
 • A három legfontosabb azonosított kihívásra vonatkozó célzott kutatási és fejlesztési feladatok definiálása és végrehajtása, kutatási jelentés és ágazati
 • Javaslatgyűjtemény összeállítása.
 • Gyárlátogatás és szakmai találkozó a nemzetközi faipari szervezetekkel való kapcsolatépítés és együttműködés céljából.
 • Honlapfejlesztés, melynek célja a Szövetség munkájának átfogó bemutatása, tagjai láthatóságának növelése, illetve az ágazaton belüli aktív párbeszéd elősegítése.
 • Általános adatvédelmi és jogi tanácsadás a Magyar Bútor -és Fapari Szövetség részére.
 • A Szövetség tevékenységéhez köthető angol nyelvű szövegek fordítása.
 • A honlapfejlesztéshez kapcsolódó szövegek, hírek megírása és egyéb, a Szövetség és tagságának munkáját bemutató szöveg és interjú készítése.
 • A projekt keretében megvalósuló program, kutatásainak és egyéb, a Szövetség és tagságának munkáját illusztráló, dokumentáló imázsfotók készítése, melynek célja a Szövetség munkájának átfogó bemutatása, tagjai láthatóságának növelése, illetve az ágazaton belüli párbeszéd aktív elősegítése.