Ugrás a tartalomra

Kétéves pályaorientációs terv és munkaterv-naptár

BKSZC Kaesz Gyula SZKI Fotó: Mohai Balázs

Jelen dokumentum az EFFIX-International Kft. gondozásában, a Magyar Bútor és Faipari Szövetség megbízásából, a GINOP-5.3.5-18-2018-00072 kódszámú, „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” című projekthez kapcsolódóan készült.

Az Európa 2020 stratégia adatai szerint Európában a diákok egyhetede idő előtt kimarad az oktatásból és képzésből, a középfokú oktatásban a diákok mintegy fele szerez végzettséget, és alacsony a felsőfokú végzettségűek aránya. Európa-szerte jellemző, hogy egyre kevesebben jelentkeznek MTMI (műszaki, természettudományos, matematikai és informatikai) képzésekre.

A fiatalok munkaerőpiacra való belépésének segítése érdekében nélkülözhetetlen az MTMI pályaorientáció – amely a Magyar Bútor és Faipari Szövetség esetében a fa- és bútoripari illetve a kárpitos szakmák népszerűsítését jelenti – és a gyakorlat-szemléletű oktatás megvalósítása.

A munkáltatók körében végzett igénykutatás szerint - amelyet a Soproni Egyetem Simonyi Károly Kara többéves adatfelvétel alapján értékel - a vezetők hiányosságokat tapasztalnak a munkavállalók műszaki kompetenciáiban. A munkaerőpiacon folyamatos mérnökhiány tapasztalható, ezért az érintett vállalkozások fontosnak tartják a tanulók motiválását már kisiskolás kortól.

A 2007-2013 időszakban az MTMI képzések tartalmi megújításán volt a hangsúly, míg a 2014-2020-as időszakban a pályaorientáció és az MTMI kompetenciákra épülő szakmák megismertetése került fókuszba. A Széchényi 2020 programban meghirdetett MTMI pályaorientációt támogató EFOP programokat pontosan az a felismerés hívta életre, hogy a köznevelési intézményekben megvalósuló pályaorientáció nem kellő mértékben tart lépést a változó világ szükségleteivel.

Ennek több oka is nevesítésre került:

- pedagógusok piaci ismereteken alapuló szakmai fejlesztése, illetve ennek hiánya,
- elmaradott és pontszerűen fejlesztett, nem egységes képzési/továbbképzési rendszer,
- a külső szakértőkkel, szervezetekkel történő együttműködések nem elégséges szintje,
- az iskolai rendszerben hiányos a pályaismereti és önismereti készségeket fejlesztő és átadó szakember,
- az olyan közvetlenül érintett szereplők, mint a szülők informálódási lehetőségei szintén korlátosak,
- a pályaválasztási és továbbtanulási szaktanácsadás alulpozícionáltsága.

A továbbtanulási döntések előtti együttműködés hiánya az érintettek között a fentiekre is visszavezethető. Az osztályfőnöki órán, órákon sem fordítanak elegendő figyelmet a döntéselőkészítésre, míg a különböző pályaorientációs rendezvények pedig igyekeznek megragadni azt a kevés alkalmat arra, hogy a lehető legrészletesebb tájékoztatást adják át az érdeklődőknek. Ez utóbbi viszont oda vezet, hogy a diákok, szülők még inkább elveszettnek érzik magukat a hirtelen és rendszertelenül nyakukba zúduló információ tömegtől.

Az EFOP programban Magyarország Kormánya definiálja azt a problémát, hogy az ország jövőbeni kilátásait jelentősen rontja, hogy már most nem áll rendelkezésre elegendő MTMI végzettségű, szakértelemmel rendelkező munkavállaló. A képet tovább rontja, hogy a MTMI képzésben is egyre kevesebben vesznek részt, és népszerűségük is maximum stagnál, vagy csökken a diákság körében. Ez a tendencia hosszú távra azt vetíti előre, hogy veszélybe kerülhet a gazdaság stabilitása, az ország tovább fejlődési lehetősége.

A Magyar Bútor és Faipari Szövetség ezen, a Kormány által definiált résen tud határozott lépéseket tenni azért, hogy a tanulók számára egyre népszerűbb legyen fa- és bútoripari szakterületű életpálya választása. Ezen hivatások felé történő terelést, az említett szakmákhoz kapcsolódó tantárgyak megszerettetését már kisiskolás korban el kell kezdeni, amikor a gyerekek legfogékonyabbak az ismeretek szerzése iránt, így később motiváltabbak és sikeresebbek lesznek e tárgyak tanulása során.